CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Cán sự Đảng năm 2023

Sáng ngày 15/12/2023, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Cán sự Đảng VKS tỉnh. Đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng VKS tỉnh và các đồng chí là Viện trưởng VKS cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKS tỉnh.

Đ/c Lương Phúc Sơn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKS tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Cán sự Đảng. Báo cáo chỉ rõ, năm 2023, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ được giao. Cụ thể, có 66 chỉ tiêu đạt, 60 chỉ tiêu vượt, 26 chỉ tiêu không phát sinh. Điểm thi đua đạt 916,6 điểm (cao nhất trong Cụm thi đua số 3, đồng thời cũng là số điểm cao nhất từ trước tới nay của VKS Quảng Ninh). Để đạt được kết quả đó, Ban Cán sự Đảng đã thống nhất triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng với xây dựng Ngành ở cả hai cấp. Với 11 nghị quyết, 15 chương trình, kế hoạch, Ban Cán sự Đảng đã chỉ đạo thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện và chuyên đề, 83 cuộc kiểm tra đột xuất, phục vụ tốt 08 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và VKS tối cao về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được cấp uỷ và VKS tối cao ghi nhận, đánh giá cao.

Đại biểu tại hội nghị tham gia thảo luận

Sau đó, các đại biểu tham dự đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được và làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân, đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng kiểm điểm. đánh giá công tác năm 2023

Sau phần kiểm điểm của tập thể, từng cá nhân trong Ban Cán sự Đảng đã tiến hành kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo đúng quy định với tinh thần thẳng thắn, cầu thị.

Sau phần kiểm điểm, tập thể Ban Cán sự Đảng đã bỏ phiếu đề nghị xếp loại đối với tập thể, cá nhân đồng chí Bí thư và các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng ngay tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn tiếp thu các góp ý và ý kiến chỉ đạo của các đại biểu, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ trong những năm tiếp theo. Trong năm 2023, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo VKS hai cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, do đó, đồng chí Lương Phúc Sơn đề nghị trong năm 2024, tập thể Ban Cán sự Đảng tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, hạn chế, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó./.

  Văn phòng VKS tỉnh

Tin tức mới nhất