CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Chiều ngày 23/02/2023 Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là công đoàn cơ sở được Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Phạm Hoài Ân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí trong BCH Công đoàn viên chức tỉnh; đại diện Lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong Cụm thi đua số 3- Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028. Báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh đã làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động, tích cực tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên phát động các phong trào thi đua. Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; góp phần tích cực cùng chuyên môn động viên và lãnh đạo CBCC, người LĐ toàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, 100% đoàn viên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền đóng góp khoảng 1,5 tỷ đồng. Hằng năm Công đoàn VKSND tỉnh Quảng Ninh đều được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 02 lần được Công đoàn Việt nam tặng Cờ dẫn đầu thi đua, 01 lần được Công đoàn Việt nam tặng Bằng khen; 01 lần được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng Khen. Nhiều Tổ công đoàn và đoàn viên được Liên đoàn lao động và Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng…

Đồng chí Trần Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan khoá XVIII

Đại hội cũng đã được nghe đồng chí Trần Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan khoá XVIII; đồng chí Trần Thị Minh Hảo, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến của các Tổ công đoàn tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Lưu Văn Hưng – Tổ Văn phòng tổng hợp tham luận tại Đại Hội

Tham gia góp ý tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: Đổi mới hoạt động công đoàn trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng mái ấm công đoàn; Công đoàn phối hợp thủ trưởng đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội còn được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí nhấn mạnh khẳng định vị trí vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn, đã bám sát định hướng của công đoàn cấp trên; lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng, Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để có được kết quả này, đồng chí ghi nhận đánh giá công to lớn của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và mong rằng các đồng chí cần cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác trong nhiệm kỳ tới.

Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay mặt Ban chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí nhận thức sâu sắc đây niềm vinh dự lớn lao song cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, để lãnh đạo hoạt động của Công đoàn cơ quan trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp hiện nay, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức. Đồng chí xin hứa sẽ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành để lãnh đạo hoạt động Công đoàn Cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX theo phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra, nhằm giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong tình hình mới./.

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh

 

Tin tức mới nhất