CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong lĩnh vực hình sự năm 2023


VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong lĩnh vực hình sự năm 2023

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân, rà soát, đánh giá trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, KSV trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh, từ đó nâng cao tính hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn công tác, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong lĩnh vực hình sự năm 2023 vào trung tuần Tháng 4/2023.

 Sáng ngày 15/4/2023, Vòng 1 của cuộc thi đã được khai mạc bằng hình thức thi trực tiếp kết hợp với trực tuyến.Đồng chí Nguyễn Mai Thúy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạoVòng thi 1. 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức cuộc thi, tại Vòng 1 đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh thành lập 14 Hội đồng thi gồm Hội đồng thi tại VKSND tỉnh và 13 Hội đồng thi VKSND cấp huyện; thành lập Ban Giám khảo gồm 18 đồng chí và Tổ Thư ký gồm 09 đồng chí.

Đối tượng tham gia dự thi tại Vòng 1 là 86 Kiểm sát viên sơ cấp thuộc các Phòng 1, 2, 3, 7, 10 và 13 VKSND cấp huyện, trong đó có 11 KSV thuộc VKSND tỉnh thi trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và 75 đồng chí KSV tại 13 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Các thí sinh cấp huyện tham dự cuộc thi

Nội dung thi: trên cơ sở 01 vụ án hình sự cụ thể do Ban Tổ chức lựa chọn đã được số hóa, các Kiểm sát viên nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng báo cáo đề xuất truy tốbằng sơ đồ tư duy với Lãnh đạo Viện. Thời gian làm bài thi là 240 phút. Sau khi làm xong bài thi, KSV sẽ nộp bài thi cho Hội đồng thi của đơn vị, đồng thời gửi bài thi qua hộp thư công vụ về Ban Giám khảo cuộc thi để chấm điểm.

Đ/c Lưu Văn Hưng – Chánh Văn phòng phổ biến quy chế 

Việc tổ chức Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy giúp cho cán bộ, KSV trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn. Đồng thời đánh giá trình độ, năng lực thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Qua đó góp phần nâng cao công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ, công tác trợ lý ảo trong cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn,…Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm mà ngành đã đề ra.

Kim Dung- Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất