CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Đầm Hà

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 22/9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/6/2022.

Đoàn công tác gồm lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 11 VKSND tỉnh Quảng Ninh, do đồng chí Lã Thanh Bình – Trưởng phòng làm Trưởng đoàn; có mời đại diện Ban pháp chế HĐND huyện và lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND huyện Đầm Hà cùng tham gia làm thành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lã Thanh Bình – Trưởng phòng 11, VKSND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung của việc trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà, đồng chí nhấn mạnh thông qua công tác kiểm sát sẽ giúp Chi cục THADS đánh giá được những ưu điểm những mặt tích cực cần phát huy, đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án…từ đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng vi phạm để đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa, nâng cao chất lượng của công tác THADS.

Đ/c Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thời điểm từ  ngày 01/8/2021 đến ngày 30/6/2022, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc lập, quản lý sử dụng sổ sách; việc thu, quản lý chi và thanh toán tiền thi hành án; việc quản lý kho vật chứng; kiểm tra các hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, hồ sơ đang thi hành…theo đúng như kế hoạch. Đoàn ghi nhận những thành tích, kết quả đơn vị đạt được và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm sát chỉ rõ.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà phát biểu tiếp thu toàn bộ những ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ triển khaikhắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Vũ Đức Hạnh Quyên – VKSND huyện Đầm Hà

 

Tin tức mới nhất