CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND thành phố Móng Cái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028


VKSND thành phố Móng Cái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 28/3/2023, VKSND thành phố Móng Cái tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành- Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái

 Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của của Liên đoàn Lao động thành phố Móng Cái, cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn đã đoàn kết tổ chức, hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các Đoàn viên, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động vững mạnh,…

Đ/c Nguyễn Đức Thành – Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái đã biểu dương, đánh giá cao những hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn cần thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên Công đoàn; tăng cường đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thể dục, thể thao, công tác nữ công,… với những hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thu hút cán bộ, Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia.

Với tinh thần “Dân chủ, bình đẳng”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí, bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đại hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, Đoàn viên Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.                                                                 

                                                                       Khánh Ly VKSND thành phố Móng Cái

Tin tức mới nhất