CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

Chiều ngày 05/01/2024, VKSND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Vang – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Văn Đô – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái. Về phía VKSND thành phố Móng Cái có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái chủ trì Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị tham dự.

VKSND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

Hội nghị đã xem báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND thành phố Móng Cái qua video clip. Năm 2023, VKSND thành phố Móng Cái đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Nhiều nội dung vượt chỉ tiêu, kế hoạch, định mức chung của ngành. Trong đó, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự đã được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên được nâng lên, không có án oan, sai; không có vụ nào phải hủy điều tra, xét xử lại; 100% các trường hợp bắt, giữ đều xử lý hình sự. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp, đã ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Tất cả các khâu công tác đều đạt được chỉ tiêu, trong đó một số khâu làm tốt như Dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại ban hành được 04 Kháng nghị; Thi hành án hình sự đạt 22 kiến nghị (vượt 83%); thi hành án dân sự ban hành 08 kiến nghị (vượt 14%).

Đồng chí Đặng Đình Vang – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho tập thể VKSND thành phố Móng Cái

VKSND thành phố Móng Cái đã làm tốt công tác đào tạo tại chỗ, nhất là đối với cán bộ trẻ, gắn công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ qua đó chất lượng cán bộ được nâng lên. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được địa phương đánh giá cao. Làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, gắn với công tác tuyên truyền pháp luật nâng cao vị trí vai trò của VKS tại địa phương.

Đồng chí Đặng Đình Vang – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả”; trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của VKSND tỉnh Quảng Ninh là “Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành; Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và đẩy mạnh công tác kiểm sát dân sự, hành chính”; đồng thời xác định khâu đột phá là: “Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số”. VKSND thành phố Móng Cái xác định khâu công tác đột phá là “Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành; chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương” và được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2024.

Đồng chí Đặng Đình Vang – Ủy viên BCSĐ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Vang – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương những kết quả tập thể VKSND thành phố Móng Cái đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cố gắng, nỗ lực hơn nữa để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác, khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm công tác 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Đô – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái ghi nhận, biểu dương những cố gắng vượt bậc của VKSND thành phố Móng Cái trong năm 2023, đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, qua đó ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái trao giấy khen của UBND thành phố cho tập thể VKSND thành phố Móng Cái

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái thay mặt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Đình Vang và đồng chí Nguyễn Văn Đô, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của VKSND tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy Móng Cái để VKSND thành phố Móng Cái tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái phát biểu tại Hội nghị

       Phạm Văn Thành

VKSND thành phố Móng Cái

Tin tức mới nhất