CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND huyện Tiên Yên: Đảm bảo chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án trong dịp Quốc khánh 2/9


VKSND huyện Tiên Yên: Đảm bảo chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án trong dịp Quốc khánh 2/9

Để quyền lợi và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được thực hiện đầy đủ, VKSND huyện Tiên Yên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên. Đoàn công tác do đồng chí Tô Mạnh Cử- Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên phụ trách Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và quản lý người chấp hành án phạt tù, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong tất cả các phòng tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi những người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ có đảm bảo hay không; đồng thời kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ.

Qua kiểm sát thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác giam giữ và giáo dục người chấp hành án phạt tù; hồ sơ quản lý đảm bảo, các buồng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân không phát hiện vật cấm; chế độ cấp phát, thăm gặp, tặng quà được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt, Đoàn kiểm sát cũng lưu ý Lãnh đạo đơn vị quan tâm   đến chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam trong ngày Quốc khánh 2/9 để đảm bảo quyền lợi cho họ. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành thông qua biên bản và dự thảo kết luận kiểm sát./.

                                                            Trương Tiểu Long- VKSND huyện Tiên Yên

Tin tức mới nhất