CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND huyện Hải Hà trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hải Hà

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 12/10/2023 Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Quang Trung- Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là các Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND huyện Hải Hà, tiến hành trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hải Hà.

Đồng chí Bùi Quang Trung- Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Hà, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi đồng chí Bùi Quang Trung- Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã nghe Lãnh đạo Cơ quan THAHS Công an huyện Hải Hà báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, đồng thời trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan.

Kết quả kiểm sát ghi nhận, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hải Hà đã lập hồ sơ quản lý thi hành án hình sự đảm bảo theo quy định của pháp luật; kiểm tra chặt chẽ thông tin; xác minh việc chấp hành án tại nơi cư trú của người phải chấp hành án. Thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng nêu ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: chậm chuyển các hồ sơ thi hành án treo đến UBND cấp xã để thi hành án; công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với UBND cấp xã chưa thường xuyên, kịp thời,…Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, ngày 13/10/2023, Đoàn đã ban hành Kết luận đồng thời kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn công tác đã chỉ ra.

Đức Trung – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất