CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND huyện Hải Hà phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, trong các ngày từ 26/6/2023 đến 30/6/2023, VKSND huyện Hải Hà phối hợp với Ủy ban MTTQ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà. Đoàn công tác do đồng chí Chu Văn Vân – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Hà làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Pẩu – Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hải Hà và 02 Kiểm sát viên là thành viên.

Đồng chí Chu Văn Vân – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Hà công bố Quyết định TTKS

Tại buổi làm việc, đồng chí Chu Văn Vân – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát. Sau đó đoàn được nghe đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Chi cục trưởng báo cáo tình hình công tác thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Chi cục. Để công tác trực tiếp kiểm sát thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra đồng chí Chu Văn Vân – Trưởng đoàn đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, phương thức làm việc của đoàn, khi kết thúc đánh giá kịp thời tình hình chấp hành pháp luật để đơn vị có thể phát huy được ưu điểm và khắc phục những tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hải Hà trình bày báo cáo

Kết thúc cuộc kiểm sát, ngày 29/6/2023, VKS Hải Hà đã ban hành dự thảo Biên bản kiểm tra, trong đó nêu rõ về cơ bản Chi cục THADS huyện Hải Hà đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép đầy đủ, rõ ràng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Sổ thụ lý thi hành án mẫu số 03 chưa ghi kết quả thi hành án; một số hồ sơ chưa có thông báo cho đương sự đến nhận lại tài sản và một số vi phạm khác… Viện kiểm sát đang dự thảo tổng hợp để ban hành Kết luận, kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà.

Xuân Trà – VKS Hải Hà

Tin tức mới nhất