CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND huyện Hải Hà phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện trực tiếp kiểm sát tại cơ quan CSĐT Công an huyện.


VKSND huyện Hải Hà phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện trực tiếp kiểm sát tại cơ quan CSĐT Công an huyện.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 12/7/2022 đến 14/7/2022, VKSND huyện Hải Hà phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà.

Sau khi đồng chí Bùi Quang Trung – Phó Viện trưởng Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát và nghe đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành làm việc với một số Đội nghiệp vụ và Công an một số xã, thị trấn theo kế hoạch. Qua trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu nhận thấy các đội nghiệp vụ và Công an một số xã, thị trấn cơ bản đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác tiếp nhận thụ lý giải quyết đơn theo quy định của pháp luật;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại vi phạm cần khắc phục đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ về những nội dung này. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và chỉ đạo các cán bộ nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các quy định của BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, việc tiếp nhận thụ lý giải quyết đơn đúng quy định của pháp luật. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà ban hành kết luận, kiến nghị đối với những tồn tại vi phạm đã được nêu ra.

Đức Trung – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất