CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND cấp cao tại Hà Nội kiểm tra công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-VC1 ngày 13/3/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch số 71/KH-VC1 ngày 26/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, về việc kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc (trong đó có Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu). Ngày 11/6/2024, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Minh Yến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1 làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra Bản án, quyết định, hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác kiểm sát án hình sự và dân sự của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu.

Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Đặng Đình Vang- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo tình hình chung của đơn vị; nghe Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu báo cáo kết quả việc thực hiện kết quả công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, thời điểm từ 01/12/2022 đến 31/3/2024; trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Viện, các kiểm sát viên và kiểm tra hồ sơ, sổ thụ lý và các tài liệu liên quan đến các nội dung công tác cụ thể.

Qua nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm tra ghi nhận VKSND huyện Bình Liêu đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ, không có án sửa, hủy; Đơn vị áp dụng nhiều biện pháp mới, cách làm hay vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chinh quyền địa phương và các cơ quan ban ngành liên quan của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Minh Yến – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  cấp cao tại Hà Nội công bố Quyết định và kế hoạch kiểm tra

Đồng chí Đặng Huy Cường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra

Đồng chí Đặng Huy Cường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu thay mặt đơn vị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí tiếp thu những ý kiến mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra góp phần xây dựng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu nói riêng và ngành Kiểm sát Quảng Ninh nói chung ngày càng vững mạnh hơn./.

 Ngô Minh Tân – VKSND huyện Bình Liêu

 

 

 

Tin tức mới nhất