CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND TP Cẩm Phả tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc ngành kiểm sát nhân dân

Sáng ngày 24/5/2023, VKSND thành phố Cẩm Phả tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành KSND cho toàn thể Lãnh đạo, công chức trong đơn vị.

Đồng chí: Nguyễn Thuý Hà – Kiểm tra viên hướng dẫn quy trình thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Xác định rõ, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước cũng như mỗi cán bộ, công chức, trong thời gian qua, VKSND thành phố Cẩm Phả đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân cũng như các quy định, quyết định, thông tư của các cấp có thẩm quyền ban hành.

 Để đảm bảo an toàn thông tin trong công tác nghiệp vụ cũng như đảm bảo việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả đã giao cho Tổ Công nghệ của đơn vị nghiên cứu, xây dựng chuyên đề để tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ Công nghệ, sáng ngày 24/5/2023 VKSND thành phố Cẩm Phả đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nội dung tập huấn do đồng chí Nguyễn Thuý Hà – Kiểm tra viên, thành viên Tổ Công nghệ làm báo cáo viên.

Toàn cảnh hội nghị tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thúy Hà đã hệ thống các quy định của pháp luật, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân và xây dựng quy trình thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đồng chí trong đơn vị đã tích cực phát biểu thảo luận về quy trình thực hiện, đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các nội dung vướng mắc, khó khăn cơ bản đã được đồng chí Nguyễn Thuý Hà giải đáp, hướng dẫn kịp thời.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Hùng Viện trưởng VKSND thành phố Cẩm Phả đánh giá hiệu quả tích cực của việc tổ chức Hội nghị tập huấn đã giúp Lãnh đạo và công chức được bổ sung kiến thức quan trọng và nhận thức đầy đủ hơn về bảo vệ bí mật nhà nước, thấy rõ hơn tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời yêu cầu các đồng chí trong đơn vị phải nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đươc giao.

Phạm Thu Huyền – VKS thành phố Cẩm Phả.

 

Tin tức mới nhất