CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát đối với các Viện kiểm sát cấp huyện năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 30/12/2022, của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh về công tác năm 2023 và Quyết định số 54/QĐ-VKS ngày 02/10/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra toàn diện công tác năm 2023 đối với VKSND cấp huyện. Trong các ngày từ 16 đến 27/10/2023, Đoàn kiểm tra của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác kiểm sát công tác năm 2023 đối với 13/13 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Đoàn do các đồng chí Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ làm thành viên.

Đ/c Nguyễn Mai Thúy – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra  tiến hành kiểm tra VKSND thành phố Hạ Long

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn thông qua Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kế hoạch, chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn.

Đại diện đơn vị được kiểm tra, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo đề cương yêu cầu, trong đó nêu rõ những chỉ tiêu của từng khâu công tác mà đơn vị đã thực hiện được theo hệ thống chỉ tiêu của ngành, giải trình những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2023 và phương hướng cho tháng cuối năm.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra  tiến hành kiểm tra VKSND huyện Vân Đồn

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành các phần việc theo đúng kế hoạch. Kết thúc buổi làm việc, từng thành viên trong Đoàn đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả công tác được phân công. Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng đoàn thay mặt Đoàn kiểm tra công bố ý kiến kết luận đối với từng đơn vị, ghi nhận những kết quả công tác mà các đơn vị đã đạt được. Nhìn chung các đơn vị đã bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện trưởng VKS tỉnh, đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị và triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, triển khai đồng đều trên các mặt công tác, nhất là trong việc triển khai thực hiện khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm. Hầu hết các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nhiều đơn vị đã làm tốt các khâu công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng VKSND thành phố Móng Cái phát biểu ý kiến tiếp thu

Việc chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo, quản lý công tác có nhiều tiến bộ, nội bộ đơn vị đoàn kết; chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ; làm tốt công tác tham mưu, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí Trưởng đoàn đã chỉ ra một số vấn đề tồn tại, thiếu sót và yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cần nghiêm túc khắc phục kịp thời, tránh để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đối với những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp báo cáo cấp ủy theo quy định của Chỉ thị 26-CT/TW; đẩy nhanh khởi tố, điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, án hủy để điều tra lại. Duy trì thực hiện có hiệu quả việc ghi chép sổ tích lũy kinh nghiệm đối với mỗi cá nhân.

Trước những nhận xét, góp ý của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, các đơn vị VKS cấp huyện đã phát biểu tiếp thu toàn bộ các ý kiến kết luận, chỉ đạo, đồng thời cam kết sẽ quán triệt từng nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác thanh, kiểm tra là một trong những biện pháp quan trọng của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thông qua kết quả kiểm tra để chủ động phòng ngừa vi phạm, tìm ra nguyên nhân và biện pháp giải quyết những tồn tại, vướng mắc. Công tác kiểm tra còn khiến cho chất lượng công tác kiểm sát, ý thức của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, góp phần vào những thành tích chung của đơn vị và của ngành.

                                                                                  Phạm Anh

                                                                       Thanh tra – Khiếu tố, VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất