CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND huyện Tiên Yên Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã và thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, trong các ngày từ ngày 21 đến ngày 26/4/2023, Viện KSND huyện phối hợp với UBMTTQ huyện trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, cụ thể là thi hành hình án tại cộng đồng tại UBND các xã Đông Ngũ, Đông Hải, Hà Lâu, Điền Xá, Hải Lạng và UBND thị trấn Tiên Yên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/7/2022 đến 30/3/2023.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Vi Đức Kiên – Phó viện trưởng Viện KSND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên, Chuyên viên trong đơn vị và có sự tham gia của đồng chí Dương Thanh Tiến – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện, tham gia với vai trò giám sát.

Tại các cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả công tác thi hành án hình tự tại địa phương; trực tiếp kiểm danh, kiểm diện người phải thi hành án; kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc quán lý, giám sát, giáo dục người phải thi hành án. Qua đó, đoàn kiểm sát đã chỉ ra những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Kết thúc các cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận và kiến nghị đơn vị được kiểm sát có vi phạm, tồn tại để yêu cầu rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm trong thời gian tới, đảm bảo công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ngày càng được thực hiện tốt hơn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật./.

                                       Lê Thành Đạt – Viện KSND huyện Tiên Yên

Tin tức mới nhất