CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND huyện Tiên Yên tham gia kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp tại 10 xã trên địa bàn huyện

Thực hiện Quyết định số 01-QĐ/BCĐ và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 03/6/2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện Tiên Yên, từ ngày 10/6/2024 đến 18/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tham gia kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Công an cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Đồng chí Vi Đức Kiên – Phó Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Công Đông – Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát làm Trưởng đoàn, các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện và Trưởng Phòng tư pháp huyện là Phó Trưởng đoàn cùng các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên và Chuyên viên là Thành viên. Đoàn lần lượt kiểm tra tại Công an các xã Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Hà Lâu, Đại Dực, Phong Dụ, Yên Than, Hải Lạng, Đồng Rui và Công an thị trấn Tiên Yên về việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó đã tập trung đi sâu kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, Điều tra viên được bố tại Công an cấp xã trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra hỏi, làm rõ một số nội dung kiêm tra

Kết quả kiểm tra thấy, đa số các đơn vị đã bố trí đầy đủ Điều tra viên, triển khai, thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 và cơ bản thực hiện đầy đủ các hoạt động tổ chức trực ban, lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, phân loại nguồn tin về tội phạm và thực hiện xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn có một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại và xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm. Có đơn vị khi tiếp nhận tố giác, tin báo không lập biên bản hoặc không phân loại để xử lý, giải quyết theo quy định. Những vi phạm, tồn tại trên đã được Đoàn kiểm tra lập biên bản, tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện ban hành Thông báo kết luận để yêu cầu các đơn vị có vi phạm rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới, nhằm chấn chỉnh việc tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

                                             Lê Thành Đạt

Tin tức mới nhất