CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VIỆN KSND HUYỆN HẢI HÀ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CỘNG ĐỒNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, từ 11/6/2024 đến 18/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2024 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2023 với 09 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Quang Trung – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Thị Minh –  Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí Kiểm sát viên của đơn vị làm thành viên.

Qua trực tiếp kiểm sát và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Đoàn Kiểm sát nhận thấy UBND các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục những người chấp hành án trên địa bàn. Cán bộ được phân công phụ trách công tác THAHS đã lập sổ theo dõi đầy đủ, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục bị án kịp thời. Định kỳ 01 tháng/01 lần đã nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật và cải tạo của những người chấp hành án tại cộng đồng.

Một số hình ảnh của cuộc trực tiếp kiểm sát tại các đơn vị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại vi phạm như: Một số hồ sơ không có Kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Không có Thông báo đề nghị phối hợp quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo; Không có tự nhận xét của người chấp hành án về việc chấp hành quy định của pháp luật trong thời gian tạm giữ, tạm giam có xác nhận của cơ sở giam giữ và trong thời gian tại ngoại tại nơi cư trú có xác nhận của Trưởng thôn, bản, khu phố. Công tác quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án còn có trường hợp phạm tội mới trong thời gian chấp hành án tại cộng đồng.

Đoàn Kiểm sát đã trực tiếp chỉ ra những sai sót, tồn tại và hướng dẫn nghiệp vụ về những vấn đề này. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà ban hành kết luận và kiến nghị đối với những tồn tại vi phạm nêu trên.

Đinh Hồng Khanh – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất