CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện KSND huyện Bình Liêutriển khai công tác năm 2024

Ngày 05/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bình Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mai Thúy – Uỷ viên BCSĐ – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lưu Văn Hưng – Chánh văn phòng VKSND tỉnh, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Bình Liêu.

Đồng chí Nguyễn Công Thượng – Viện trưởng VKSND huyện Bình Liêu  thông qua Kế hoạch công tác năm 2024

Năm 2023, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm và đã ban hành sửa đổi 07 Quy chế; ban hành được 28 Chương trình, Kế hoạch và 12 Nghị quyết tháng để triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể và công tác khác… đảm bảo việc thực hiện đồng bộ tất cả các khâu công tác kiểm sát, không có trường hợp nào tạm giữ hình sự sau phải chuyển xử lý hành chính, không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có án hoàn trả hồ sơ, không có vụ án nào tòa tuyên bị cáo không phạm tội… Các chỉ tiêu đã đạt và vượt cao theo yêu cầu cầu của VKS tỉnh như: Tỉ lệ giải quyết khâu kiểm sát tin báo, Truy tố và xét xử đạt 100%; KSĐT đạt 94,44%. Đã số hóa 100% các hồ sơ truy tố, hồ sơ xét xử dân sự, hồ sơ tin báo không khởi tố, tạm đình chỉ; 100% các vụ án hình sự, dân sự đã xét xử có trình chiếu công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh trong quá trình xét xử; 100% các vụ án hình sự, tin báo, hồ sơ xét xử dân sự đều được báo cáo bằng sơ đồ tư duy; Xây dựng hồ sơ điện tử 100% các hồ sơ tin báo không khởi tố, các hồ sơ xét xử hình sự, dân sự và hồ sơ hình sự tạm đình chỉ. Đơn vị đã tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra về nghiệp vụ, đã tiến hành kiểm tra 11 cuộc, trong đó (kiểm tra đột xuất 07 cuộc; 04 cuộc toàn diện Quý và công tác đảng đã kiểm tra 03 cuộc đối với 03 đảng viên). Trong năm công tác, không có cán bộ, đảng viên nào có vi phạm phải xử lý kỷ luật; nội bộ đoàn kết….. Đơn vị đã phối hợp tổ chức 06 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 người dân là các cháu học sinh, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo tham dự; Phối hợp tổ chức 02 phiên tòa giả định; Trong năm 2023, để hưởng ứng phong trào “xây dựng nông thôn mới”, các cán bộ, công chức của đơn vị đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà ở cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với những kết quả đạt được, năm 2023 Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn và Đoàn thanh niên của đơn vị đều được xét công nhận Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả công tác kiểm sát đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đ/c Nguyễn Mai Thúy – UVBCSĐ – PVT VKSND tỉnh Quảng Ninh  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, VKSND huyện Bình Liêu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm cũng như các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, VKSND huyện Bình Liêu cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và xác định: “Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra gắn với công tác đào tạo cán bộ” là khâu công tác đột phá; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, là: Tăng cường chỉ đạo của Đảng đối với công tác chuyên môn”. Tăng cường công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác kiểm tra công tác nghiệp vụ và việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin …

Đ/c Nguyễn Mai Thúy – UVBCSĐ, PVT VKSND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Mai Thúy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương kết quả những thành tích đạt được của đơn vị và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục; đồng thời đồng chí thay mặt Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho tập thể đơn vị về phong trào “thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Hoài Sơn – VKSND Bình Liêu

Tin tức mới nhất