CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh Tổ chức Hội nghị góp ý Luật đất đai sửa đổi.

 

IMG 3289Ngày 12/3/2013, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo VKSND tỉnh và Viện trưởng VKS cấp huyện, Trưởng, Phó phòng, Kiểm sát viên thuộc cơ quan VKS tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tập trung thảo luận tham gia góp ý nội dung dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Nhìn chung, các ý kiến cơ bản nhất trí với Dự thảo, cho rằng Luật này đã cơ bản khắc phục được những vấn đề Luật đất đai năm 2003 chưa đề cập hoặc chưa quy định rõ.

IMG 3289

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung để làm rõ hơn một số điều xung quanh các nội dung về chủ thể sử dụng; về thu hồi đất; về xác định giá đất và giá trị sử dụng; về xác định mức bồi thường; về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, định giá đất; về xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai… và có ý kiến đề nghị sửa lại tiêu đề một số điều luật cho phù hợp với nội dung điều luật.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, tổ giúp việc sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi VKSNDTC và HĐND, UBND tỉnh.

Tin tức mới nhất