CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Chiều 5/1, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 13 địa phương trong toàn tỉnh.   

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tham gia có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, trực tiếp tham gia của các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT được tăng cường. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành, trong năm, đơn vị đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2022 được UBND tỉnh Quảng Ninh xác định là năm “Hành động phòng chống ma túy”, năm đột phá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bằng các biện pháp về nghiệp vụ và sự tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nên Phòng 1 VKSND tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quản lý, phân loại và xử lý tin báo tố giác về tội phạm, 100% tin báo đều được thụ lý, kiểm sát chặt chẽ ngay khi tiếp nhận, không để xảy ra tình trạng tin báo tồn đọng kéo dài hay quá hạn luật định. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cùng cấp trong việc phân loại xử lý, nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự trong bắt giữ, chống bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, Lãnh đạo phòng đã chủ động bàn bạc với các Cơ quan tiến hành tố tụng chọn nhiều vụ án trọng điểm, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp để điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương. Thường xuyên phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, tiến hành xét xử công khai nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp và tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong nhân dân. 

Với những kết quả đã đạt được, Phòng 1 VKSND tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luật Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực; là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp, các ngành. 

Từ các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả thế trận lòng dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân trong toàn tỉnh như sau: nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và huy động các nguồn lực phục vụ phòng, chống tội phạm; chú trọng  công tác phối hợp với các ngành hữu quan như Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, UBMTTQVN, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, công tác tuyên truyền trong ngành kiểm sát…nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc phòng ngừa tội phạm./.

                                                                                   Hạ Thu – Phòng 1 VKSND tỉnh QN                                        

Tin tức mới nhất