CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã trong năm 2022.


Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã trong năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 28/7/2022 đến ngày 12/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 20/21 xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong đó, có 18 cuộc trực tiếp kiểm sát có sự phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều.

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Đỗ Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều làm Trưởng đoàn. Đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều tham gia, giám sát của đồng chí Nguyễn Minh Thì, Trưởng ban Pháp chế.

Qua các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát thấy Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thị xã đã cơ bản đi vào nề nếp. Đối với các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều ban hành trong năm 2021, các đơn vị đã triển khai họp, làm rõ nguyên nhân để xảy ra các tồn tại, vi phạm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và có văn bản tiếp thu gửi Viện kiểm sát. Ngoài ra, một số cán bộ Công an xã, phường được phân công quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng đã chủ động nắm, phát hiện một số đối tượng vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng để có biện pháp xử lý, giáo dục, uốn nắn kịp thời. Một số Ủy ban nhân dân xã, phường trong năm 2022 đã thực hiện tốt, có những điểm mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng như Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê, Xuân Sơn, Thủy An, Bình Dương.

Bên cạnh những ưu điểm của một số địa phường làm tốt, thì một số Ủy ban nhân dân xã, phường được tiến hành kiểm sát còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Chưa mở được sổ điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo mẫu SCĐ 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an; chưa xây dựng báo cáo gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Đông Triều về kết quả kiểm kê, điểm danh, kiểm diện; chưa chủ động rà soát những người được hưởng án treo đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách để báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Đông Triều đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho họ; Ủy ban nhân dân một số xã, phường chưa có văn bản làm việc với người được hưởng án treo về việc sẽ tạo điều kiện tìm việc làm cho họ; người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách và đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng Ủy ban nhân dân phường chỉ có báo cáo lên Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Đông Triều mà không tổ chức họp kiểm điểm đối với người được hưởng án treo; Ủy ban nhân dân phường Kim Sơn chưa kịp thời có văn bản phối hợp với nơi làm việc của người được hưởng án treo trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người đó; …vv.

Cùng với việc trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành xác minh, gặp hỏi 60 trường hợp người chấp hành án hình sự tại cộng đồng (người được hưởng án treo, Hoãn thi hành án…vv). Qua xác minh, những người này đều có mặt tại địa phương, chấp hành nghiêm các nghĩa vụ, quy định của pháp luật, không có vi phạm, phù hợp với nhận xét, đánh giá của Công an và Ủy ban nhân dân các xã, phường

Đối với những thiếu sót, vi phạm phát hiện trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp chỉ ra và hướng dẫn cho Công an, Ủy ban nhân dân các xã, phường về những quy định mới của pháp luật thi hành án hình sự, từ đó nắm chắc và thực hiện đúng.

Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã ban hành 20 kiến nghị (trong Kết luận kiểm sát trực tiếp), yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra. Từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu Luật thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và Nghị quyết 96/QH của Quốc hội đặt ra cho công tác này./.

                               Dương Xuân Trường

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều

Tin tức mới nhất