CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự năm 2023 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 tại 21 xã, phường

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 21/21 xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong đó, có 16 cuộc phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều.

Quang cảnh buổi làm việc

Thành phần đoàn gồm có: đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Thì -Trưởng ban pháp chế, thành viên cùng các KSV của VKS thị xã Đông Triều.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Dũng thông báo nội dung, chương trình làm việc, giới thiệu thành phần Đoàn và công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự năm 2023 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 của Viện kiểm sát tại các Ủy ban nhân dân xã, phường. Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng động và việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát trong năm 2022, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của người được hưởng án treo, hồ sơ hoãn thi hành án, hồ sơ cải tạo không giam giữ…vv,  kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Đồng chí Đỗ Văn Dũng thông báo chương trình làm việc

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thị xã Đông Triều đã cơ bản đi vào nề nếp. Một số Ủy ban nhân dân xã, phường trong năm 2023 đã thực hiện tốt, có những cách làm mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng như Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê, phường Xuân Sơn, phường Hoàng Quế và xã Tân Việt. Đối với các kiến nghị của Viện kiểm sát ban hành trong năm 2022, Ủy ban nhân dân các xã phường đã họp, triển khai để làm rõ nguyên nhân xảy ra các tồn tại, thiếu sót, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và có văn bản tiếp thu gửi Viện kiểm sát.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, một số Ủy ban nhân dân xã, phường còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc kiểm kê, điểm danh và kiểm diện không được thực hiện vào 05 ngày đầu tháng của tháng đầu tiên của quý; Quyết định phân công cán bộ quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng khi ban hành còn áp dụng sai điều luật; Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân một số xã, phường với cơ quan, doanh nghiệp nơi người được hưởng án treo đang công tác, làm việc chưa được thực hiện theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 86 Luật thi hành án hình sự; Việc nhận xét và phân loại hàng tháng về quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng còn chung chung, chưa cụ thể, cá biệt có người được hưởng án treo phân loại tháng không đúng với quy định; Một số biên bản làm việc không ghi đầy đủ thành phần tham gia; Các bản tự nhận xét/Báo cáo việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người được hưởng án treo không ghi nội dung vào các mục “Thời gian đã chấp hành”, “Đã được rút ngắn, giảm”, “Thời gian chấp hành còn lại”, tuy nhiên cán bộ được phân công quản lý, giám sát và giáo dục người được hưởng án treo vẫn ký xác nhận…vv.

Đối với những thiếu sót, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp chỉ ra và hướng dẫn cho Công an, Ủy ban nhân dân các xã, phường về những quy định của pháp luật thi hành án hình sự, từ đó nắm chắc và thực hiện đúng.

Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã ban hành 21 kiến nghị (trong Kết luận kiểm sát trực tiếp), yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị quyết 96/QH của Quốc hội đặt ra cho công tác này./.

                               Dương Xuân Trường

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều

Tin tức mới nhất