CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức rút kinh nghiệm phiên tòa trực tuyến vụ án dân sự

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm theo Chỉ thị của ngành Kiểm sát nhân dân trong nâng cao chất lượng, hiệu quả của khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Chiều ngày 07/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức tham dự rút kinh nghiệm phiên tòa trực tuyến đối với vụ án dân sự “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý” giữa nguyên đơn chị Phạm Thị Phương; bị đơn anh Giang Trung Nguyên và chị Bùi Thị Thu Hương.

  

Việc tham dự rút kinh nghiệm ngoài điểm cầu trung tâm tại Hội trường xét xử trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cẩm Phả còn được kết nối trực tuyến với điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 13 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh và điểm cầu trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Các điểm cầu kết nối trực tuyến hai cấp

Phiên toà đáp ứng yêu cầu tổ chức xét xử trực tuyến, tuân thủ các quy định chung về an toàn thông tin, quản lý dữ liệu. Đồng thời đây cũng là phiên tòa rút kinh nghiệm trong công tác xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm tại phiên toà

Việc thực hiện rút kinh nghiệm phiên tòa xét xử trực tuyến có ý nghĩa thiết thực trong công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng điều hành phiên tòa cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Phạm Bích Hồng – VKSND thành phố Cẩm Phả

Tin tức mới nhất