CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà

1. Giới thiệu chung:

Hải Hà là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh. Phía đông giáp thị xã Móng Cái, phía tây giáp các huyện Bình Liêu, Đầm Hà, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp Trung Quốc. Diện tích: 512,5 km2; Dân số (2009) là 52.279 người với 16 đơn vị hành chính.

Hải Hà có đá “thần” ở núi Tài Chi, khi gõ vào tạo thành âm thanh nghe rùng rợn làm rung động cả núi rừng. Hai đảo Núi Miều và Cái Chiên là những thắng cảnh du lịch hấp dẫn của huyện Hải Hà. Đồng thời Hải Hà là một trong ba trọng điểm lúa của tỉnh. Cây quế, sa mộc, hồi… mang lại cho Hải Hà những nguồn thu đáng kể…

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà (tiền thân là Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Cối), là một trong số 7 Viện kiểm sát cấp huyện được thành lập cùng với Viện kiểm sát tỉnh Hải Ninh ngày 26/7/1960. Năm 2001, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà được thành lập do tách huyện Quảng Hà, tái lập huyện Đầm Hà. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã nhiều năm liền được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Hải Hà. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà có 13 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 03 đồng chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí; Chuyên viên: 03 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 03 đồng chí).

Viện trưởng: Đồng chí Lương Hồng Hà; Các Phó Viện trưởng: Đồng chí Chu Văn Vân, Bùi Quang Trung.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.879246

Email: vksnd.hh@quangninh.gov.vn

Viện trưởng: tongvanhien@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất