CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/UBND-VKSND ngày 12/01/2023 giữa Ủy ban nhân dân và Viện KSND huyện Hải Hà. Ngày 22/3/2023, tại Trung tâm tổ chức hội nghị huyện Hải Hà, VKSND huyện Hải Hà phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền,phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Phi Trường – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện. Đồng chí Bùi Quang Trung – Phó viện trưởng Viện KSND huyện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung với thành phần tham dự gồm hơn 200 đồng chí là Lãnh đạo, Thủ trưởng, kế toán của các phòng, ban chuyên môn của huyện, các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính, Địa chính, Kế toán các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Kế toán các trường học trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn do đồng chí Bùi Quang Trung – Phó viện trưởng Viện KSND huyện trực tiếp truyền đạt.

 

                Đ/c Bùi Quang Trung – Phó viện trưởng VKSND huyện Hải Hà truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; một số quy định của BLHS có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ. Trong đó tập trung đi sâu vào các hành vi tham nhũng, các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội tham nhũng chức vụ. Trong thời gian ½ ngày, báo cáo viên đã hoàn thành khối lượng công việc được giao, đồng thời tiến hành trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

Qua hội nghị nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan đơn vị địa phương; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; ngăn chặn phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan đơn vị được công khai minh bạch; đưa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo huyện Hải Hà cảm ơn Lãnh đạo Viện KSND huyện đã quan tâm, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đồng thời đề nghị VKSND huyện tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền huyện trong các công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới./.

                                                                     Đức Trung – VKSND huyện Hải Hà

 

Tin tức mới nhất