CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với UBMTTQ huyện trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hải Hà

 

Thực hiện Quyết định và Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện huyện Hải Hà, ngày 31/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Hải Hà.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Quang Trung – Phó Viện trưởng VKSND huyện làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Pẩu- đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo với Đoàn về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan.

Kết quả kiểm sát ghi nhận, Nhà tạm giữ – Công an huyện Hải Hà đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục trong hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; kiểm tra chặt chẽ các thủ tục như thông tin người bị tạm giữ, tạm giam; lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam; chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam. Thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định. Nhà tạm giữ chỉ chuyển quà của thân nhân gửi cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, không tổ chức thăm gặp trực tiếp.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng ghi nhận một số mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nhà tạm giữ. Qua đó ban hành Kết luận, kiến nghị Nhà tạm giữ – Công an huyện Hải Hà có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam.

Đinh Hồng Khanh – VKSND huyện Hải Hà

 

Tin tức mới nhất