CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra


Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 04/8/2022 đến ngày 05/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà đã phối hợp cùng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đầm Hà, thời điểm kiểm sát từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2022.

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng VKSND huyện là trưởng đoàn. Cùng tham gia có đồng chí Lê Văn Huấn – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Đầm Hà.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Hồng Vinh – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khiếu nại, tố cáo.

Qua kiểm sát nhận thấy: Về cơ bản, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm tốt công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo; mở đầy đủ các loại sổ theo dõi đúng theo mẫu quy định; việc tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ  thụ lý được thực hiện đúng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/ 2017 và Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, hạn chế như: Sổ theo dõi chưa cập nhật đầy đủ cột mục; có tin báo, tố giác về tội phạm giải quyết còn để kéo dài, phải gia hạn thời hạn giải quyết; Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm còn chưa đúng nội dung; các tài liệu thu thập còn một vài sai sót…

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng thay mặt Đoàn Kiểm sát thông qua biên bản làm việc. Trên cơ sở những vi phạm, hạn chế đã được Đoàn chỉ rõ, Viện KSND huyện Đầm Hà ban hành kết luận, kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện để khắc phục vi phạm./.

                                                            Nguyễn Khánh – VKSND huyện Đầm Hà

Tin tức mới nhất