CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà triển khai thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chương trình công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai thực hiện khâu đột phá của Ngành kiểm sát Quảng Ninh năm 2024 về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số”, trong đó có nội dung phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy. Viện kiểm sát huyện Đầm Hà đã triển khai, tổ chức các cuộc họp ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới mô hình “Phòng họp không giấy”.

 Các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị thực hiện quét mã QR

Nắm bắt xu thế cuộc cách mạng 4.0, từng bước thay đổi thói quen trong tiếp cận công nghệ mới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà đã ứng dụng tạo mã QR để cung cấp tài liệu cho các cuộc họp, đặc biệt các tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ tại đơn vị, cũng như các tài liệu về công tác Đảng phục vụ cho các buổi sinh hoạt chi bộ. Thông qua mã QR, các đồng chí sẽ sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng của cá nhân để trực tiếp quét, scan và tải tài liệu về thiết bị để xem, rất thuận tiện và nhanh chóng.

Đồng chí KSV hướng dẫn đồng chí chuyên viên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tại các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ của đơn vị, cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin qua mã QR, thao tác thuần thục, từng bước khai thác các tính năng, tác dụng của công nghệ thông tin để phục vụ tốt công tác.

Sau các cuộc họp ứng dụng công nghệ thông tin đã thu lại được nhiều lợi ích, hiệu quả từ việc thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy” như giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp, truy cập tìm kiếm thông tin nhanh chóng, dễ dàng và giúp cho lãnh đạo đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời, chính xác, cũng như từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy mô hình “Phòng họp không giấy” để đảm bảo có hiệu quả việc thực hiện, triển khai công tác đột phá của Ngành kiểm sát nhân dân nói chung và của đơn vị nói riêng trong thời gian tới.

                                                            Nguyễn Khánh – VKSND huyện Đầm Hà

Tin tức mới nhất