CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Trong các ngày từ ngày 11/6/2024 đến ngày 19/6/2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng tại Ủy ban nhân dân 07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Lương Trung Kiên – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên là thành viên. Tham gia cùng đoàn kiểm sát có đồng chí Hoàng Thị Kiên – Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu.

Viện kiểm sát phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu trong công tác kiểm sát trực tiếp THAHS

Tại các buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, nghe đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Qua kiểm sát thấy Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về cơ bản đã quan tâm thực hiện tốt và đúng theo quy định Luật Thi hành án hình sự, các thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng như: Các loại sổ sách được lập và cập nhật đầy đủ; hàng tháng tiến hành nhận xét về kết quả chấp hành án của những người chấp hành án; hàng tháng, hàng quý tiến hành kiểm kê, điểm danh, kiểm diện toàn bộ người chấp hành án trên địa bàn xã, thị trấn; việc rà soát người đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo và báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện được chú trọng và thực hiện đúng theo quy định; các trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú đều có đơn xin vắng mặt và có lý do chính đáng được UBND xã ra Quyết định đồng ý cho vắng mặt theo thời gian quy định… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được UBND các xã, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: chưa cập nhật vào một số cột mục của sổ theo dõi người được hưởng án treo, ghi sai nơi thường trú của người chấp hành án, một số bản tự nhận xét ghi chưa đúng mốc thời gian cần nhận xét theo quy định…

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Đồng Tâm

Quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn cũng đã trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã về một số vấn đề liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng để thống nhất nhận thức, áp dụng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiếp thu toàn bộ những nội dung của Đoàn kiểm sát đã chỉ ra và chỉ đạo khắc phục những vi phạm nhằm bảo đảm thực thiện tốt hơn các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian tới. Viện kiểm sát đang xây dựng dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát và kiến nghị đối với UBND các xã có vi phạm./.

Hoài Sơn VKS Bình Liêu

Tin tức mới nhất