CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Uỷ ban kiểm sát

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh uỷ;

Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Viện kiểm sát và những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định;

Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.

2. Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban kiểm sát có 07 đồng chí gồm đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và 03 đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 306- Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.832560 (đồng chí Lương Phúc Sơn).

 

Email: luongphucson@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất