CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Chẽ

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự và Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 20/6 đến ngày 23/6/2023, Viện kiểm sát huyện Ba Chẽ tiến hành kiểm sát công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ba Chẽ

Ngày 20/6/2023, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Ba Chẽ do đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo tại UBND xã Lương Mông.

Sau khi nghe đồng chí Phó chủ tịch UBND xã báo cáo bằng văn bản kết quả công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo tại địa phương, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, tài liệu, hồ sơ và làm việc với một số cán bộ liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện Ba Chẽ nhận thấy: Nhìn chung, UBND xã Lương Mông đã cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Đơn vị đã mở sổ theo dõi người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ, vào sổ đầy đủ theo đúng luật định; tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Ba Chẽ theo đúng trình tự, thủ tục, ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục. UBND xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo không tái phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, đơn vị còn một số tồn tại, thiếu sót như: thực hiện việc điểm danh, kiểm diện người chấp hành án chưa đúng quy định; triệu tập người chấp hành án lên làm việc không bằng văn bản và một số tồn tại khác… Đoàn đã trực tiếp trao đổi để UBND và Công an xã thấy rõ những tồn tại, thiếu sót này để sửa chữa, khắc phục, rút kinh nghiệm không để những tồn tại, thiếu sót tái diễn.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã lập biên bản tổng hợp và Ban hành kết luận./.

                                                               Lê Đức Anh – VKSND Ba Chẽ

Tin tức mới nhất