CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Triển khai công tác phối hợp năm 2023 giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Chiều 9/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022 và triển khai công tác phối hợp năm 2023 với 6 ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh, trong đó có VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị đã đánh giá công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2022, trọng tâm là phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực. Đặc biệt là, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá việc phối hợp thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tình hình khiếu kiện hành chính, tranh chấp dân sự, những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, nguyên nhân tác động tình hình tội phạm, an ninh trật tự thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với VKSND tỉnh định hướng thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài phản ánh các hoạt động nổi bật của ngành Kiểm sát Quảng Ninh, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, Kiểm sát viên Quảng Ninh gần gũi với Nhân dân.

Bên cạnh đó, để triển khai công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình trọng tâm giữa hai đơn vị trong năm 2023, trong đó, đề ra các nội dung, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy, nâng cao mối quan hệ phối hợp, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                                    Văn phòng – VKSND tỉnh

 

Tin tức mới nhất