CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: P15

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển ( vòng 2) của Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ( Cụm thi thứ nhất)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển ( vòng 2) của Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ( Cụm thi thứ nhất) Cụm thứ nhất_QĐ phê duyệt kết quả thi tuyển công chức vòng 2 (Phụ lục 01)Lý lịch tự khai

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên đề về hình sự năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 31/8/2023, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề về hình sự. Đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng…

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/BCSĐ, ngày 01/6/2023 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế…