CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 9 – VKSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Tòa án nhân dân tỉnh thẩm định tại chỗ trong các vụ án dân sự

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa VKSND và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong các ngày 12 và 16/4/2024, Phòng 9-VKSND tỉnh đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản là đối tượng tranh chấp trong 02 vụ án dân sự gồm: Vụ án về tranh chấp “Yêu cầu công nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật” giữa các nguyên đơn Vũ Đình Hùng, Vũ Đình Hưng với các bị đơn Vũ Thị Đ, Vũ Thị M, Vũ Thị M và Vụ án tranh chấp “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất; yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu” giữa nguyên đơn Phạm Văn T, Đỗ Thị Ch với các bị đơn Hoàng Thị T, Hoàng Văn H.

Kiểm sát viên tham gia thẩm định tại chỗ

Hai vụ án nêu trên đều có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai nên việc xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ quan trọng do Tòa án thực hiện, nhằm giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác vị trí, diện tích thửa đất, tài sản có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

Cùng tham gia buổi xem xét thẩm định tại chỗ còn có đại diện Công ty Cổ phần đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương nơi có bất động sản đang tranh chấp và các bên đương sự trong vụ án.

Quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Hội đồng xem xét thẩm định tại chỗ đã tiến hành đo đạc, ghi nhận hiện trạng, lập biên bản diện tích đất tranh chấp và những tài sản khác gắn liền trên đất theo đúng hiện trạng với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các bên đương sự.

Việc phối hợp tham gia xem xét thẩm định tại chỗ cùng với Tòa án giúp cho Kiểm sát viên sớm tiếp cận nội dung vụ án, kịp thời phát hiện, yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ một cách khách quan, toàn diện, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án, hạn chế số lượng các bản án, quyết định bị hủy, sửa; góp phần thực hiện tốt quyền kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

                                                                                            Nguyễn Huyền – Phòng 9

Tin tức mới nhất