CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 1 VKSND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 27/9/2023, Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (PA08).

Đoàn kiểm sát do đồng chí Tạ Thanh Bình –  Trưởng phòng 1 làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 1 Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Phòng quản lý xuất nhập cảnh có đồng chí Vũ Văn Thức – Trưởng phòng, đồng chí Lê Thị Thanh Hương – Đội trưởng phụ trách chuyên đề và các đồng chí cán bộ nghiệp vụ cùng tham gia làm việc.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Tạ Thanh Bình – Trưởng đoàn công bố Quyết định số 01 ngày 18/9/2023 về việc “Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Quảng Ninh”. Theo đó, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2021 đến 27/9/2023.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Văn Thức trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu do Phòng cung cấp. Qua đó nhận thấy: Phòng PA08 đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng theo quy định. Phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân trong việc điều tra xác minh nội dung tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại của đơn vị trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã tiến hành đánh giá, kết luận sơ bộ, sau đó sẽ tổng hợp, ban hành kết luận bằng văn bản và công bố kết luận chính thức. Đây là hoạt động nghiệp vụ thường niên của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời điểm hiện nay.

Đinh Xuân Bình – Phòng 1 VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất