CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Niềm tự hào


Niềm tự hào

Tôi tự hào là người lính hậu phương

Trong hàng ngũ trên đường đi chiến dịch

Mang màu áo thiên thanh xanh bát ngát

Hát khúc quân hành: Viện kiểm sát nhân dân.

Nơi tôi đến là công đường lý tưởng

Chan chứa tình, thấm đượm chất nhân văn

Vượt gian khó thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Giữ kỷ cương, pháp chế, pháp quyền.

Nào anh em! Ta cùng chung trận tuyến

Cán cân này ta hãy nhớ công minh

Vẹn đôi đường bên tình, bên lý

Mang hạnh phúc về, thỏa ý nguyện lòng dân.

Lòng ta mãi khắc ghi lời của Bác

Mười chữ vàng luôn nhớ giữ trong tim

Nguyện một lòng dựng xây ngành Kiểm sát

Mãi mãi xứng danh trong đội ngũ anh hùng.

Hoàng Diệu Hương – VKSND huyện Tiên Yên (Sưu tầm)

Tin tức mới nhất