CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Người truyền lửa


Người truyền lửa

Người dạy tôi cần có lòng khoan dung

Và vị tha đối với người phạm tội

Bởi pháp luật ngoài răn đe, trừng phạt

Còn cảm hóa những con người tội lỗi.

Người dạy tôi phải thật công tâm

Đánh giá đúng – sai không được cảm tính

Người kiểm sát phải luôn chính trực

Không vì lợi ích riêng mà tự đánh mất mình.

Nhất là khi người thấy tôi tần ngần

Trong công việc để tình cảm che đi lý trí

Người nhắc tôi đã là cán bộ công lý

Lợi ích chung phải luôn đặt hàng đầu.

Người luôn kiên trì nghe tôi giãi bày

Những trăn trở, băn khoăn trong quá trình công tác

Nhẹ nhàng động viên tôi những khi tôi chán nản

Khuyên nhủ tôi cần vững tin với Đảng, với Ngành.

Người là người sếp, người chú, người anh

Là người đồng nghiệp mà tôi luôn quý trọng

Là người truyền cho tôi ngọn lửa

Ngọn lửa tình yêu với ngành Kiểm sát nhân dân.

Bùi Xuân Huy – VKSND huyện Tiên Yên (Sưu tầm)

Tin tức mới nhất