CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân – Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả và Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHYT, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Chiều ngày 16/6/2023, Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Cẩm Phả, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHYT, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Nguyễn Mai Thúy – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Trương Đắc Thời – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 03 năm thực hiện quy chế phối hợp, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành, 03 đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là cán bộ chuyên trách để nắm chắc quy định của pháp luật cũng như các văn bản có liên quan nhằm thực hiện tốt việc phát hiện, phân loại, xử lý nguồn tin phạm vi lĩnh vực quản lý của mình. Trong quá trình thực hiện, các ngành đều bám sát quy định của pháp luật và thực hiện tốt Quy chế liên ngành đã đề ra và đạt được kết quả tốt.

Đ/c Nguyễn Văn Hoài – Phó Viện trưởng Viện KSND TP Cẩm Phả phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, thảo luận đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp và những quy định của pháp luật. Theo đó, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, tình hình liên quan đến hoạt động của tổ chức vi phạm giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế có lúc còn chưa được thực hiện thường xuyên. Trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cán bộ nghiệp vụ được phân công tại các cơ quan liên quan còn chưa chủ động.

Đ/c Trương Đắc Thời và đ/c  Nguyễn Mai Thúy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Đắc Thời, đồng chí Nguyễn Mai Thúy biểu dương những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, liên ngành Viện kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Cẩm Phả, Bảo hiểm xã hội thành phố và Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Quy chế đã ký kết, thường xuyên chia sẻ những vướng mắc, kinh nghiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông tin đầy đủ, kịp thời những phát sinh mới và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của liên ngành cấp trên, của Cấp Uỷ chính quyền địa phương đối với công tác phối hợp liên ngành về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo công tác phối hợp có định hướng, đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành và các đơn vị.

Tập thể Viện KSND thành phố Cẩm Phả nhận Bằng khen Đồng Thắng – Viện KSND TP Cẩm Phả

Trên cơ sở những kết quả và thành tích đã đạt được, Viện KSND thành phố Cẩm Phả vinh dự được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từ năm 2021 đến năm 2022.

VKSND TP Cẩm Phả

 

Tin tức mới nhất