CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Lễ ký kết trực tuyến Quy định phối hợp về quan hệ công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/10/2023, VKSND tỉnh Quảng Ninh  ký kết Quy định về quan hệ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ ký kết, tại điểm cầu VKSND tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Viện trưởng cùng Lãnh đạo 11 phòng Nghiệp vụ trực thuộc. Tại điểm cầu Trường Nghiệp vụ có TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng Lãnh đạo các phòng, khoa Nhà trường.

Điểm cầu VKSND tỉnh Quảng Ninh

Điểm cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh

Quy định phối hợp gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh trong công tác kiểm sát; công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hai đơn vị.

Đ/c Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khái quát về cơ cấu tổ chức của đơn vị, nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công tác; đồng thời khẳng định việc ký Quy định phối hợp là hết sức thiết thực, nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên cũng như kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cho giảng viên Nhà trường; kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Nghiệp vụ, TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao việc ký Quy định phối hợp. Theo đồng chí Hiệu trưởng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới giữa hai đơn vị nhằm xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, có hệ thống và hiệu quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của Quy định phối hợp đã ký kết, trong thời gian tới, lãnh đạo hai đơn vị cần chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung phối hợp đã đề ra; thường xuyên chủ động trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa hai đơn vị, nhất là các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ và bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối quan hệ phối hợp.

Lãnh đạo hai đơn vị kí quy định phối hợp trong công tác

Đồng chí tin tưởng rằng việc thực hiện tốt Quy định phối hợp giữa hai đơn vị sẽ nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên Trường Nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đóng góp chung vào kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân./.

Văn phòng VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất