CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an thành phố Hạ Long

Chiều ngay 02/9/2023, VKSND thành phố Hạ Long phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long đã công bố và triển khai Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố nhằm đảm bảo chế độ, quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023.

Đoàn kiểm tra kiểm tra thông tin người bị tạm giam, gặp và hỏi về chế độ ngày lễ

Đoàn Kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hạ Long làm trưởng đoàn, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có đồng chí Đồng Văn Hạnh – thành viên. Thay mặt cho đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố.

Đoàn kiểm tra kiểm tra thông tin người bị tạm giam, gặp và hỏi về chế độ ngày lễ

Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thang Tuất – Phó trưởng Nhà tạm giữ báo cáo số liệu về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về tình hình thực hiện quyền và các chế độ trong thời gian giam giữ.

Qua kiểm sát đột xuất thấy, Nhà tạm giữ – Công an Thành phố Hạ Long đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác giam giữ. Công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các buồng tạm giữ, tạm giam cơ bản gọn gàng, được vệ sinh sạch sẽ, chế độ ăn ở, sinh hoạt ngày lễ và các chế độ khác của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được như nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Thành đại diện cho đoàn Kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, hạn chế. Qua đó, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ Nhà tạm giữu rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hạ Long.

Đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an thành phố Hạ Long đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà Đoàn kiểm sát đột xuất đã chỉ ra và cam kết sẽ chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý giam, giữ trong thời gian tới.

Trần Trung Hiếu

Tin tức mới nhất