CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Hội cựu chiến binh

1. Chức năng

Hội Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1998. Đây là tổ chức đoàn thể đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh đã và đang là cán bộ, nhân viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát tỉnh hoạt động với mục đích phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình đồng đội.

2. Nhiệm vụ

Tạo điều kiện để các cựu chiến binh tham gia đóng góp trí lực xây dựng ngành Kiểm sát Quảng Ninh vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa, chống tham ô, tham nhũng tại đơn vị; góp phần xây dựng Đảng và nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị địa phương;

Góp phần vào việc tổ chức và giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước cha anh làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh đã và đang làm việc tại cơ quan Viện kiểm sát tỉnh, 3 VKS thành phố Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và VKS thị xã Quảng Yên, tạo điều kiện để các cựu chiến binh giúp đỡ tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, xây dựng gia đình văn hoá;

Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên theo chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước.

3. Cơ cấu tổ chức

Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh gồm có 25 hội viên.

Ban chấp hành Hội gồm có 03 đồng chí, Chủ tịch: Đồng chí Ngô Văn Canh- Phó Viện trưởng; Phó Chủ tịch: Đồng chí Lê Xuân Lượng- Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7).

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 508- Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.836133 hoặc 0333.837835 số máy lẻ 508 (đồng chí Lượng).

Email: ngovancanh@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất