CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KIỂM SÁT


HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KIỂM SÁT

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KIỂM SÁT

Tự hào chiếc áo màu xanh biển

Mang tâm hồn cao cả lớn lao

Với tinh thần đầy nhiệt huyết

Đứng hiên ngang bảo vệ lẽ công bằng.

Dẫu công việc có bao ngàn giông tố

Vẫn âm thầm chịu đựng dáng hy sinh

Kiểm sát viên luôn hoàn thành nhiệm vụ

Giữ cán cân ở vị trí cân bằng.

Ngành kiểm sát gian lao là thế

Chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

Những vất vả chỉ mình ta hiểu

Vẫn phụng sự hết mình cho Tổ quốc quyết sinh.

Sáu mươi năm trưởng thành và phát triển

Luôn khắc ghi những lời bác căn dạy

Tâm có sáng hết lòng vì công việc

Nhủ trong lòng vì màu áo thiên thanh.

Nguyễn Khánh – VKS Đầm Hà

Tin tức mới nhất