CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Hiệu quả từ mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của VKSND huyện Tiên Yên

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua, Viện VKSND huyện Tiên Yên luôn quan tâm và coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bởi lẽ, có thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì mới thúc đẩy được việc triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ nhận thức đó, ngay từ đầu năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động đăng ký xây dựng mô hình gắn với nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá của đơn vị Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực công tác; tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đảm bảo mọi hành vi vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật; không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

VKSND huyện Tiên Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen đối với mô hình thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị

Sau khi đăng ký mô hình, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của huyện về xây dựng, chính đốn đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc và đặc biệt là Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân” thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất và các cuộc họp chuyên đề.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và kèm cặp cán bộ ngày càng được củng cố, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công lãnh đạo, công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác hướng dẫn, kèm cặp 08 lượt công chức với phương pháp trao đổi trực tiếp, hướng dẫn gợi mở, để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống đồng thời giao việc trực tiếp cho 11 lượt công chức được hướng dẫn đi cùng Kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, hỏi cung và thực hiện các hoạt động tố tụng khác để tiếp cận thực tế, đúc rút kinh nghiệm, nên đã thu nhận được nhiều kết quả tích cực: 01 được chí được lựa chọn đi đào tạo chuyên sâu tại Hungari, 03 đồng chí được bổ nhiệm chức danh tư pháp, 02 quần chúng ưu tú được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng về nhận thức đảng, 01 đồng chí đã được kết nạp, 01 đồng chí đang chuẩn bị hồ sơ kết nạp đảng và 01 đồng chí vừa hoàn thành chương trình tập sự.

Việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được đơn vị hết sức quan tâm, đã thực hiện được việc số hóa hồ sơ vụ án, công bố bằng hình ảnh tại phiên tòa 100% các vụ án xét xử hình sự; lưu trữ hồ sơ điện tử: 84 hồ sơ (trong đó: 22 hồ sơ tin báo, 53 hồ sơ vụ án hình sự, 09 hồ sơ vụ án dân sự). Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 48 vụ (trong đó 22 tin báo, 24 vụ án hình sự, 02 vụ án dân sự). Thực hiện nghiêm túc các phần mềm do VKSNDTC quy định; sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản; tham dự đầy đủ các hội nghị trực tuyến do Ngành và cấp ủy tổ chức.

Với kết quả nêu trên, ngày 19/12/2023 tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen, công nhận là mô hình điển hình cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023./.

                                          Lê Thành Đạt – Viện KSND huyện Tiên Yên

 

Tin tức mới nhất