CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đảng bộ

1. Giới thiệu chung

Đảng bộ (thời kỳ đầu là Chi bộ) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngay từ buổi đầu thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (trước là Đảng ủy cơ quan dân chính Đảng tỉnh).

Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng uỷ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:

Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố;

Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh hiện có 8 Chi bộ với 72 đảng viên (70 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 có 07 đồng chí.

Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Lương Phúc Sơn- Phó Viện trưởng. Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra: Đồng chí Lưu Hiền Lương- Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Thông tin liên hệ

Văn phòng Đảng ủy.

Địa chỉ: Phòng 402- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.837835- số máy lẻ 402 (đồng chí Vũ Thị Toan).

Email: luongphucson@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất