CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp


Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Chiều ngày 29/3/2023, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tiến hành Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh “Về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Phúc Sơn- Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc đại diện các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xác nhiệm vụ trọng tâm“Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng Ngành”, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của cấp trên để học tập, quán triệt. Theo đó, Đảng ủy cơ quan đã xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các Nghị quyết để triển khai thực hiện đồng bộ. Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tăng cường sự đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Mai Thúy- Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Trong kỳ, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra; các chỉ tiêu nghiệp vụ do đơn vị thực hiện đều đạt và vượt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, không để xảy ra trường hợp nào bị oan, sai. Đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các giải pháp để phòng ngừa vi phạm trong giải quyết các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được chú trọng quan tâm; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, đi vào thực chất, kịp thời chấn chỉnh đối với các Chi bộ và đảng viên. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã từng bước đã đi vào nền nếp và có chiều sâu. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của lãnh đạo cơ quan được tăng cường và phát huy. Các tổ chức, đoàn thể hoạt động tốt, được đánh giá cao và ghi nhận. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Cơ quan Viện KSND tỉnh liên tục 3 năm 2020-2022 đều đạt đơn vị xuất sắc, trong đó năm 2020, 2022 được tặng Cờ dẫn đầu thi đua của Chính phủ. Với các biện pháp trong công tác xây dựng Đảng, trong 3 năm (2020-2022), có 02 năm Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại Hội nghị, nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Đối với nội dung Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh “Về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng. Việc tổ chức cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định; Công tác giám sát thường xuyên được quan tâm. Kết quả kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng các ưu điểm, nhận diện các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra ngay tại cơ quan, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

       

       Đ/c Lưu Văn Hưng- Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn đã biểu dương, ghi nhận kết quả đã đạt được của Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đã cụ thể hóa vào nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; triển khai có hiệu quả chủ đề công tác hàng năm 2023 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, chất lượng, phát triển” quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan, xây dựng Ngành kiểm sát Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, giàu đẹp./.

                                      Vũ Thị Toan – Chi bộ 15, Đảng bộ VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất