CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 20/7/2023, Đảng ủy cơ quan cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

   

Đồng chí Lương Phúc Sơn- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Viện trưởng VKSND tỉnh. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đoàn thể và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mai Thuý, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mai Thuý, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã được nghe 03 ý kiến tham luận tập trung phân tích vị trí, vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ; hoạt động của các tổ chức, đoàn thể và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các tại các chi bộ.

Đồng chí Tạ Thanh Bình – Bí thư chi bộ 1 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh triển khai và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác theo chương trình đã đề ra, quyết tâm phấn đấu danh hiệu Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Vũ Thị Toan – Đảng viên Chi bộ 15, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh

Tin tức mới nhất