CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-LĐLĐ ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Bình Liêu về “Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Bình Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Được sự đồng ý của Chi bộ Viện kiểm sát huyện Bình Liêu, ngày 12/4/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Kiên Trung – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện và đồng chí Nguyễn Công Thượng – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Liêu. Cùng tham dự Đại hội có toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Trung Kiên – Chủ tịch Công đoàn VKSND huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2017-2023 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lực lượng đoàn viên ít, công tác chuyên môn rất bận, tuy nhiên Công đoàn Viện KSND huyện Bình Liêu đã bám sát nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, cũng như các chương trình, kế hoạch, nghị quyết công tác của chi bộ, cơ quan để xây dựng chương trình, nghị quyết tổ chức thực hiện có hiệu quả; toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã không ngừng phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hằng năm, cơ quan, công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện kiểm sát cấp trên, Công đoàn cấp trên, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua do đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Kết thúc nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viện kiểm sát huyện Bình Liêu tập trung làm tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Đổi mới công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, ý thức chấp hành pháp luật; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác tài chính được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời xây dựng và bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với Thủ trưởng cơ quan…; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua do ngành, địa phương, Công đoàn cấp trên phát động. Thường xuyên động viên, khuyến khích đoàn viên, CB,CC,NLĐ  tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Kiên Trung Huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bình Liêu và đồng chí Nguyễn Công Thượng – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Bình Liêu đều biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện kiểm sát huyện Bình Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị công đoàn cơ quan cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên; mỗi đoàn viên cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thu hút cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Lương Trung Kiên – Phó Viện trưởng được bầu là Chủ tịch công đoàn cơ quan, đại hội đã bầu 02 đồng chí vào đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn huyện Bình Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

                                                        Hoài Sơn VKS Bình Liêu

 

Tin tức mới nhất