CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ cơ quan dự sinh hoạt Chi bộ tháng 3 tại Chi bộ 2

Thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc cấp ủy viên các cấp, cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 30/8/2021 của Đảng ủy khối và Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 03/9/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy cơ quan VKS tỉnh, chiều ngày 04/3/2024, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy cơ quan VKS tỉnh tham dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 tại Chi bộ 2.

Đồng chí Trần Văn Trực – Bí thư Chi bộ 2 chủ trì buổi sinh hoạt

Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Thị An Linh – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, đồng chí Cao Thị Nguyệt – Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy khối và đồng chí Tạ Thanh Bình – UV BCH Đảng bộ cơ quan. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Trực – Bí thư Chi bộ đã thông qua Bản tin sinh hoạt chi bộ trong tháng của Tỉnh, quán triệt các văn bản mới liên quan đến công tác Đảng, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 02/2024, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 3/2024. Sau khi nghe các nội dung đã quán triệt, các đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác tháng 2 và xây dựng Nghị quyết tháng 3 của Chi bộ.

 Đồng chí Phạm Thị An Linh – Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối và đồng chí Tạ Thanh Bình – UV BCH Đảng bộ cơ quan đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành buổi sinh hoạt của Chi bộ 2, bên cạnh đó các đồng chí dự họp cũng đưa ra một số hướng dẫn, nhận xét, góp ý thêm vào công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành buổi sinh hoạt của đồng chí Bí thư chi bộ để việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí Bí thư Chi bộ 2 đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, rút kinh nghiệm chung trong các kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Thông qua buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy và các đảng viên của Chi bộ 2 đều nhận thấy việc đưa vào thực hiện quy định cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở là một chủ trương đúng đắn, thiết thực giúp cho chi bộ và các đảng viên hiểu và nắm chắc hơn cách thức tổ chức, tiến hành một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định; từ đó góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

  Chi bộ 2

 

Tin tức mới nhất