CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Công đoàn cơ quan VKSND thành phố Cẩm Phả tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

 

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố và Chi ủy chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả. Ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực, trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới có 03 đồng chí, đồng chí Đinh Thị Bích Hằng, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Cẩm Phả được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Cũng tại Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Cẩm Phả lần thứ X.

Các đại biểu bầu BCH Công đoàn Viện KSND thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Quốc Hùng- Thành uỷ viên, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Cẩm Phả mong Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hết năng lực, phẩm chất và uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công chức và người lao động của đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra. Đổi mới phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và tổ chức tốt các phong phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó, giới thiệu những công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đưa phong trào công chức, người lao động của VKSND thành phố tiếp tục phát triển, đạt những thành tích tốt đẹp hơn nữa.

Đồng Đinh Quốc Hùng, Viện trưởng cùng tập thể Lãnh đạo Viện chụp ảnh cùng

 Ban chấp hành Công đoàn Viện KSND thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành Công đoàn VKSND thành phố nhiệm kỳ mới năm 2023 – 2028 đồng lòng, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Chi bộ và tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao./.

                                       Lê Đức Trung – VKSND thành phố Cẩm Phả.

 

Tin tức mới nhất