CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Công đoàn cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024

 Ngày 24/01/2024, Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh. Cùng dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

   Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan quán triệt Nghị định số 04, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp theo, Hội nghị đã được xem video clip báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng hoạt động công tác năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, 100% các tổ công đoàn đạt xuất sắc, 100% đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Trong năm 2023, BCH Công đoàn VKS tỉnh không chỉ thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức – lao động của cơ quan, mà còn thực hiện nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng những dịp lễ lớn trong năm; Hoàn thiện khu luyện tập thể thao để CBCC, người lao động tập luyện nâng cao sức khoẻ, duy trì tốt CLB Bóng bàn, thu hút nhiều đoàn viên tham gia; Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực sử dụng hàng hoá được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, quảng bá về du lịch và đặc sản địa phương của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Năm 2023, để kiện toàn đội ngũ cán bộ, KSV, Công đoàn cơ quan đã tham gia ý kiến với Thủ trưởng cơ quan để bổ nhiệm lại chức danh pháp lý cho 50 CBCC, nâng lương cho 101 CBCC, hỗ trợ cán bộ có thu nhập thấp và các khoản phúc lợi khác 355 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan quán triệt Nghị định số 04, ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024.

Đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh công khai Báo cáo tài chính năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, phương hướng công tác năm 2024

Tiếp đó, đồng chí Lương Phúc Sơn công khai Báo cáo tài chính năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, phương hướng công tác năm 2024 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; Đẩy mạnh công tác kiểm sát dân sự, hành chính. Đồng thời, xác định 4 khâu công tác đột phá là: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số.

Cán bộ, công chức tham dự hội nghị còn được nghe đồng chí Trần Thị Minh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp các ý kiến Hội nghị của các Tổ công đoàn trước khi mở Hội nghị cán bộ công chức; nghe đồng chí Lê Khắc Sơn – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Các ý kiến đề xuất của các Tổ công đoàn đều được đồng chí Viện trưởng giải đáp đầy đủ, cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn VKSND tỉnh đạt được trong năm 2023; Công đoàn VKS tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Đồng chí tin rằng với tinh thần, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, sự đoàn kết nội bộ của tập thể, đơn vị sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen của BCH Công đoàn viên chức tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023.

Hội nghị khép lại bằng công tác khen thưởng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen của BCH Công đoàn viên chức tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023.

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ quan đã chính thức phát động phong trào thi đua Đợt I/2024 với chủ đề Mừng Đảng – Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Trước thềm Xuân mới, ngành Kiểm sát Quảng Ninh tin tưởng rằng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà ngành và địa phương giao phó. Các tổ chức, đoàn thể trong đó có tổ chức Công đoàn cơ quan sẽ tiếp tục là người đại diện tin cậy của cán bộ công chức, người lao động, là tiếng nói của tập thể, là cầu nối giữa Lãnh đạo người lao động trong cơ quan.

Minh Ngọc – Văn phòng

Tin tức mới nhất