CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ VKSND thị xã Đông Triều sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương”

 

Ngày 29/03/2023, Chi bộ VKSND thị xã Đông Triều tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý I/2023 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương”. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, cùng tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh Bí thư Chi bộ đã trình bày về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác Đảng. Việc củng cố và tăng cường kỷ luật Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của từng đảng viên và mỗi tổ chức đảng. Tăng cường kỷ luật Đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng đòi hỏi các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành luật pháp, phải đi đầu trong cuộc đấu tranh tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Kỷ luật của Đảng phải chặt chẽ, nghiêm minh, là điều kiện quan trọng để bảo đảm Đảng thật sự là khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng, đồng thời để phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức Đảng.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề đã nhận được nhiều ý kiến tham gia, thảo luận sôi nổi, góp ý xây dựng chuyên đề của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, trong đó chỉ ra những nguyên nhân, thực trạng về xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong công tác Đảng nói chung, Ngành kiểm sát nhân dân nói riêng. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ biểu dương và đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên, cán bộ, công chức trong bất kỳ nhiệm vụ nào đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời giữ vững tinh thần đoàn kết, biết quan tâm giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

            Mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với Chi bộ VKSND thị xã Đông Triều. Qua đó, giúp đảng viên, cán bộ công chức, người lao động của Chi bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề, nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Bùi Khoa Bằng – VKSND thị xã Đông Triều

 

Tin tức mới nhất